fr-FRen-USde-DEro-ROpl-PL

  Bezpieczeństwo i higiena pracy


  Nasza polityka bezpieczeństwa :

  - chronić nienaruszalność  fizyczną pracowników i gości 

  - zabezpieczać majątek i infrastrukturę

   

   

   

  Nasze fabryki objawiają tę wolę dzięki :

   

  - polityce stałego jednolitego usprawniania  Systemu Jakości

   

  - zobowiązaniu Grupy odnośnie świadectw zdrowia i bezpieczeństwa pracy

   

  - odpowiedzialnemu postępowaniu związanym z odpowiednią higieną i czystością