fr-FRen-USde-DEro-ROpl-PL

  Etyka


  Grupa ROSSMANN, szanując swoich klientów, swoich pracowników, swoich partnerów
  i swoje środowisko zbudowała swój rozwój na 4 podstawowych wartościach :


  - poszanowanie człowieka, tolerancja

  - poszanowania środowiska i bezpieczeństwo osób

  - tradycja dobrych wyników

  - uczciwość, lojalność  Zostały one sformalizowane w Karcie w trzech rozdziałach :


  - wartości etyczne i deontologiczne

  - zasady zachowania przestrzegania tych wartości, obowiązujących praw i zarządzeń

  - zobowiązania Grupy ROSSMANN wobec

  - swoich akcjonariuszy

  - swoich dostawców i klientów

  - swoich pracowników