fr-FRde-DEro-ROpl-PLen-US
RAWIBOX Rawicz RAWIBOX Rawicz
Adres :
Rue Podmiejska 14 63900 RAWICZ Pologne

+48 65 546 03 00


Zajęcia

Conception, production et transformation d'emballages en carton ondulé
Projektowanie, produkcja i przetwórstwo opakowań z tektury falistej

RAWIBOX Jasienica un projet de développement cofinancé par l'UE avec deux axes
RAWIBOX Jasienica projekt rozwojowy współfinansowany przez UE w dwóch osiach

  1. Développement d'une technologie innovante et performante pour la production de carton ondulé, caractérisée par une réduction significative des déchets

    Opis projektu nr POIR.01.01.01.-00-1456/19-00 - „Opracowanie innowacyjnej, wysokowydajnej technologii produkcji tektury falistej, charakteryzującej się istotnie obniżoną odpadowością” 

  2. Développement d'un écosystème performant et automatisé

    Opis projektu nr POIR.01.01.01.-00-1375/20-00  - „Opracowanie wysokowydajnego i zautomatyzowanego ekosystemu do produkcji opakowań z tektury falistej, charakteryzujących się najwyższą jakością”

Ogólne Warunki Handlowe 2022
General Terms & Conditions 2022


Pojemność

100 000 000 m² / sqm

Produkty

- Caisses américaines                                        Pudła klapowe                    
- Découpes                                                          Pudła wykrawane
- Caisses fond automatique                             Pudła z automatycznym dnem
- 4 & 6 coins collés                                             Klejenie w 4&6 punktach
- Containers, box                                               Kontenery, oktabiny, boxy
- Toutes impressions                                        Wszystkie nadruk

Specyfika

"Accordéon" - Fan folding 

​​​​​​​

Email
Nazwisko imię nazwa
Nazwa firmy
Adres
Kod pocztowy
Miasto
Kraj
Telefon
Temat przedmiot
Treść wiadomości