fr-FRen-USde-DEro-ROpl-PL

  Zobowiązanie


  Grupa odpowiedzialna 

  -          Zadowolenie naszych klientów

  -          Przestrzegaj naszych zobowiązań umownych i regulacyjnych 

  -          Minimalizacja wpływu naszych fabryk na środowisko 

  -          Promowanie innowacji i ekoprojektowania naszych zakładów 

  -          Ograniczanie odpadów i ich odzyskiwanie 

  -          Zabezpieczanie naszych działań 

  -          Zrównoważone inwestycje 

  -          Bezpieczeństwo naszych zakładów 

  -          Ochrona zasobów naturalnych


  Our quality policy pdf

  Our certificates pdf